Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med den nya Dataskyddsförordningen. Mer känt som GDPR, som står för General Data Protection Regulation. Alla som arbetar med att behandla personuppgifter påverkas. Inte minst vi som arbetar med digital marknadsföring. Trots det kan det kännas svårt att hänga med på vilka förändringar som kommer att ske.

Syftet med den nya förordningen är att ge privatpersoner mer kontroll över sina personuppgifter på nätet. GDPR kommer att gälla i samtliga av EU:s medlemsländer och alla företag som är verksamma inom EU:s digitala marknad måste förhålla sig till den nya förordningen.

Men vad är räknas som personuppgifter? Jo, all data som kan användas för att identifiera en person. Till exempel namn, IP-adress, e-postadress, platsinformation och liknande. För att få lagra och samla in personuppgifter för användning kommer det att krävas att användaren genom ett aktivt val har gett sitt samtycke.

Utöver det kommer du som marknadsförare att behöva informera om att uppgifterna kommer att lagras samt vad de ska användas till. Användaren ska även kunna begära ut en kopia på de uppgifter som finns lagrade, och få all data raderad genom att dra tillbaka sitt samtycke.  

Börja genom att gå igenom både interna och externa kanaler för att kartlägga var ni lagrar personuppgifter. En allmän rekommendation är att inte spara mer information än nödvändigt då du kan behöva att förklara varför du har valt att lagra personuppgifter om användare. Detta gäller även om ni använder er av externa verktyg för till exempel nyhetsbrev. Gå även igenom den egna webbplatsen och se till så att användarna kan samtycka till att du samlar in och lagrar dennes personuppgifter. Alltså – inga förifyllda kryssrutor!

För de allra flesta företag behöver inte omställningen bli stor, det gäller bara att vara förberedd och vidta åtgärder redan innan lagen träder i kraft. Konsekvenserna för de som inte gör det kan nämligen bli kostsamma med sanktionsavgifter på upp emot 20 miljoner euro.

Jobbar du med digital marknadsföring eller sociala medier är det viktigaste att vara förberedd och arbeta proaktivt med den data du har samlat in. Både innan och efter att de nya reglerna börjar gälla. Samt att komma ihåg att du har mycket att vinna på genom att vara transparent och öppen mot dina användare.

Även om det kan kännas svårt att sätta sig in i nya lagar så behöver det inte vara så krångligt. Håll dig uppdaterad och jobba aktivt med att skapa relevant innehåll som är intressant och som din målgrupp vill ta del av.

 

Vill du läsa mer om GDPR gör du det HÄR.

Vill du läsa mer om Facebook och GDPR gör du det HÄR.