Ett grundläggande ställningstagande en måste ta för att arbeta enligt någon av dessa modeller är  att bestämma om man skapar sitt material för annonsering eller för content i första hand. Självklart kan man göra båda, men när det kommer till att testa är detta ställningstagande viktigt för att kunna arbeta efter en av dessa modeller.

Inside-out metoden innebär att du skapar löpande content för din sida och annonserar med det material som du under en period, av exempelvis en månad, ser fungerar bäst. Det material som når flest och engagerar mest är mer troligt att resultera i en annons som gör detsamma.

Med tanke på hur Facebooks algoritm fungerar som, enkelt förklarat, premierar det materia användarna gillar, så kommer det material som engagerar mest dynamiskt också att ge bättre resultat när det används i en annons.

Med hjälp av outside-in annonsering kan man istället optimera sitt content genom att A/B-testa olika text- och bild-material. Detta görs genom att lägga upp dem i form av “dark-posts” (som vi skrivit om här). Genom vilket du kan testa materialet mot en målgrupp som liknar den som följer ditt företag på Facebook. På så vis så får man, utöver de positiva resultaten annonsering ger, också en bild av hur det bästa materialet att posta på sidan ser ut.

Viktigt att tänka på i användandet av båda dessa metoder är att de målgrupper man annonserar mot i så stor utsträckning som möjligt liknar följarna på din facebooksida. Skulle du testa inlägg via “dark-posts” mot en helt annan målgrupp än den du faktiskt har på Facebooksidan, eller vice versa, så går det inte att säga om det kommer att tas emot lika väl.

Huruvida man väljer det ena förhållningssättet eller det andra beror på syftet med din Facebooksida. Vill du aktivera dina följare och ge dem en varumärkesbyggande upplevelse så är outside-in att föredra. Vill du driva konverteringar och ha Facebooksidan som en nödvändig plattform för annonsering är inside-out mer optimalt. Det går också att använda sig av båda metoder för olika annonser/inlägg men inte för samma inlägg.

Vill du veta mer om hur du bäst utformar din annonsering eller utvecklar ditt contentarbete i social medier, kontakta oss!