Digital marknadsföringsbyrå

i hjärtat av Stockholm

Sociala Medier Lexikon

Hoppa till

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW XYZ ÅÄÖ

3-sekundersvisningar
Detta visar det totala antalet visningar i det som infaller först av minst 3 sekunder eller till slutet av filmklippet.
10-sekundersvisningar
Detta visar det totala antalet visningar i det som infaller först av minst 10 sekunder eller till slutet av filmklippet.
30-sekundersvisningar
Detta visar det totala antalet visningar i det som infaller först av minst 30 sekunder eller till slutet av filmklippet.

Attribution för visningar
Resultat som inträffat inom ramen 1, 7 eller 28 dagar efter visning av annonsen.
Attribution för klick
Resultat som inträffat inom ramen 1, 7 eller 28 dagar efter klick på annonsen.

Budget
Det maxbelopp du är villig att spendera på varje Ad Set, per dag eller under ett Ad Sets livscykel.

CPM (Cost per mille)
Den genomsnittliga kostnaden som du betalat för att få 1 000 visningar av din annons.
CPC (alla) (Cost per click)
Den genomsnittliga kostnaden per klick för de här annonserna, beräknat som det belopp som förbrukats delat med antalet erhållna klick.
CPC, Cost-Per-Click (länk)
Den genomsnittliga kostnaden för varje länkklick som du erhållit från din annons.
CPV, Cost-Per-View (länk)
Den genomsnittliga kostnaden för varje videoklick som du erhållit från din annons.
CTR, Click through rate (alla)
Antal klick du har fått delat med antal visningar.
CTR Unik (alla)
Antal unika personer som har klickat på din annons delat med antal personer du har nått ut till. Om du till exempel har fått 20 unika klick och din annons har visats för 1 000 unika personer blir din unika klickfrekvens 2 %.
CTR (länk)
Klickfrekvens för klick på länk. Antalet klick som du har fått för din annons som dirigerar användare från Facebook, delat med antalet visningar.
CTR Unik (länk)
Unik klickfrekvens för klick på länken. Antal unika personer som har klickat på länken i din annons som leder bort från Facebook, delat med antalet personer som du har nått. Om du exempelvis har fått 20 unika klick på länken och din annons har visats för 1 000 unika användare blir din unika klickfrekvens 2 %.

Filmklippsvisningar
Antalet gånger som ditt filmklipp visats i tre sekunder eller mer.
Filmklippsvisningar till 25 %
Antal gånger som ditt filmklipp har visats till 25 % av dess längd, inklusive visningar som hoppade till den här tidpunkten.
Filmklippsvisningar till 50 %
Antal gånger som ditt filmklipp har visats till 50 % av dess längd, inklusive visningar som hoppade till den här tidpunkten.
Filmklippsvisningar till 75 %
Antal gånger som ditt filmklipp har visats till 75 % av dess längd, inklusive visningar som hoppade till den här tidpunkten.
Filmklippsvisningar till 95 %
Antal gånger som ditt filmklipp har visats till 95 % av dess längd, inklusive visningar som hoppade till den här tidpunkten.
Filmklippsvisningar till 100 %
Antal gånger som ditt filmklipp har visats till 100 % av dess längd, inklusive visningar som hoppade till den här tidpunkten.
Frekvens
Genomsnittligt antal gånger som din annons har visats för varje person.

Genomsnittsvisning av filmklipp i %
Den genomsnittliga procentandel av ditt filmklipp som användare har sett.
Genomsnittslängd på filmklippsvisning
Den genomsnittliga tid som personer har tittat på ditt filmklipp.
Gilla-markeringar för sida
Antalet gilla-markeringar på din sida till följd av din annons.

Inläggsdelningar
Antalet delningar av dina annonser (eller alla inlägg i vissa fall). Personer kan dela dina annonser eller inlägg på sina egna eller vännernas tidslinjer, i grupper och på sina egna sidor.
Inläggsinteraktion
Inläggsinteraktion inkluderar alla aktiviteter som personer utför rörande dina annonser medan de körs. Inläggsinteraktioner kan inkludera aktiviteter som att reagera på, kommentera eller dela annonsen, göra anspråk på ett erbjudande, visa ett foto eller videoklipp eller klicka på en länk.
Inläggsreaktioner
Antalet reaktioner på dina annonser (eller alla inlägg i vissa fall). Reaktionsknappen i en annons gör att personer kan dela olika reaktioner på innehållet: Gilla, Älska, Haha, Wow, Ledsen eller Arg.

Klick (Alla)
Antal klick på dina annonser.
Kommentarer
Antalet kommentarer på dina sidinlägg till följd av din annons.
Konverteringsvärde för Lägg till i kundvagn (Facebook-pixel)
Totalt värde för konverteringar med tillägg i kundvagn (Facebook-pixel).
Konverteringsvärde för webbplatsåtgärd (alla)
Totalt värde för konverteringar med webbplatsaktivitet (alla).
Konverteringsvärde för slutförd registrering (Facebook-pixel)
Totalt värde för konverteringar med slutförd registrering (Facebook-pixel).
Konverteringsvärde för lead (Facebook-pixel)
Totalt värde för konverteringar med lead (Facebook-pixel).
Konverteringsvärde för köp (Facebook-pixel)
Totalt värde för konverteringar med köp (Facebook-pixel).
Kostnad
Genomsnittlig summa som du har betalat för varje åtgärd som är knuten till din målsättning.
Kostnad per filmklippsvisning
Den genomsnittliga kostnaden per filmklippsvisning, beräknat som det belopp som har förbrukats delat med antal filmklippsvisningar.
Kostnad per klick för att spela upp videoklipp
Den genomsnittliga kostnaden för varje klick för att spela upp ett videoklipp till följd av din annons.
Kostnad per köp (Facebook-pixel)
Den genomsnittliga kostnaden för varje klick för att spela upp ett videoklipp till följd av din annons.
Kostnad per Lägg till i kundvagn (Facebook-pixel)
Den genomsnittliga kostnaden för varje tillägg i kundvagn (Facebook-pixel).
Kostnad per unikt klick (alla)
Den genomsnittliga kostnaden per unikt klick för de här annonserna, beräknat som det belopp som förbrukats delat med antalet unika erhållna klick.
Köp (Facebook-pixel)
Antalet köphändelser som spårats av pixeln på din webbplats och som tillskrivits till dina annonser.

Lägg till i kundvagn (Facebook-pixel)
Antalet tillägg i kundvagnen som spårats av pixeln på din webbplats och som tillskrivits till dina annonser.
Länkklick
Antalet klick på länkar som visas på din annons eller sida som dirigerar användarna till dina webbplatser utanför Facebook till följd av din annons.
Länkklick (unika)
Antal personer som har klickat på länken i ditt inlägg till följd av din annons.

Räckvidd
Antalet personer som din annons har visats för.

Sidinteraktioner
Antalet åtgärder som relaterar till sidan och din sidas inlägg till följd av din annons.
Sidomnämningar
Antalet omnämnanden om din sida till följd av din annons.
Spenderat belopp
Totalt belopp som du förbrukat hittills.

Totalt konverteringsvärde
Totalt värde för alla konverteringar som tillskrivits till dina annonser.

Unika klick (Alla)
Antal personer som har klickat (alla).

Visningar
Antalet gånger dina annonser visades.

Åtgärder
Det totala antalet aktiviteter som personer utfört som tillskrivits till dina annonser. Aktiviteter kan inkludera interaktioner, klick eller konverteringar.