Keynote-föreläsningen inleds med att grundaren Mark Zuckerberg direkt berör det gångna årets kontroverser. Mark håller med om att det har varit ett intensivt år men återkommer till att de måste “keep on building”. Det blir snabbt tydligt att de tar kritiken på allvar även om de delvis skyddar sig med att de bygger för framtiden och att problem då kan uppstå. Han poängterar vikten av att dessa problem måste bemötas på bästa sätt och nämner vidare det som föranlett de omtalade algoritmändringarna. Han trycker på att människor, relationer och hur dessa uppstår är det viktigaste för Facebook och att de kommer fortsätta arbeta för att låta människor mötas på nya och meningsfulla sätt.

Mark kommer in på hur Facebook nu och tidigare arbetat med säkerhet. Han nämner att de tagit ner ryska nätverk av fakeade användare vars syfte varit att påverka val i USA och andra länder. Han lyfter även den kommande annonseringstransparensen där användare ska kunna få ta del av mer information gällande vem som annonserar, mot vilka målgrupper de annonserar och med vilken budget. Han pratar om hur de skall motverka “fake news” med hjälp av ökad insyn gällande vart nyheten kommer ifrån, vart den har delats samt genom att ge förslag på var man kan läsa om nyheten från andra källor. Han berättar även om hur Facebook jobbar för att öka säkerheten för användarna bland annat genom en funktion som gör det möjligt att nollställa all data som finns kopplad till sin profil med ett enkelt knapptryck.

Slutligen kommer han in på Facebooks tioårsplan. Han lyfter de största nyheterna för Facebooks produktfamilj vilket innefattar Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger och VR-satsningen Oculus. Mark tackar sedan för sig och lämnar över till ett pärlband av produktägare som alla pratar om just sin Facebookprodukt. Nedan presenteras en lista över de största nyheterna från F8.

Facebook

 • “Watch party” kommer som en ny funktion där man tillsammans i grupp skall kunna titta på och diskutera rörligt material i realtid.
 • Facebook kommer att fortsätta bygga för att algoritmen skall visa dig så mycket material som möjligt från vänner och medier. Medierna skall vara trovärdiga, informativa och lokala för att bedömas relevanta för användarna.
 • Som ett led i att öka trovärdigheten från medierna ska man kunna få information om den med hjälp av funktionen “about this article” som visar ex. vart den har fått spridning och andra artiklar från samma medie.
 • För att skapa ett bättre klimat i kommentarsfälten kommer de införa möjligheten att “Up/down”-rösta på kommentarer likt Reddit.
 •  Storiesfunktionalitet går väldigt bra och kommer att finnas för grupper, evenemang, videor, profilbilder och födelsedagar.
 • Ett stort fokus läggs på tredjeparts-integrationer. Bl.a nämns hur man nu enkelt skall kunna dela klickbara länkar från Spotify direkt in i stories.
 • Grupper kommer att få många nya funktioner som ett resultat av att de engagerar mycket människor. Förutom gruppstories kommer ledarna i grupper få större utrymme, bland annat genom att de kommer kunna livekommentera videos. Grupper kommer också att lyftas som funktion i Facebook i stort och få en ny “group-tab” för att möjliggöra större utforskande.
 • Facebook inför också en hel del nya funktioner likt safetycheck som kommer att utvecklas. Bland annat nämns en funktion för att enklare möjliggöra bloddonationer och något de kallar “first person accounts” som kommer att underlätta vid katastrofer. Den största nya funktionen är att Facebook nu kommer att ha funktionalitet för dateing som kommer att ske i en separat del av Facebook där de inte kommer att blanda in vänner eller synas i Messenger.

Instagram

 • Precis som på Facebook kommer man arbeta med mer tredjeparts-integrationer till stories. Dels lyfter man Spotify igen men också Go-Pro där dina inspelade videos enkelt ska kunna delas till dina stories.
 • AR-effekter kommer att införas likt de som redan finns på Facebook. Här är det gjort så att du bara kommer få se AR-effekter från personer och företag som du följer i första läget. Om dina vänner kommit över en cool effekt så kommer möjligheten att ta del av samma effekt även finnas för dig. Detta exemplifieras med en AR-effekt från @Jiffpom som följarna av den berömda hunden kommer att kunna ta del av.
 • Instagram inför funktionalitet för videochat i något de kallar “Instagram Live” .
 • Explore kommer att göras om för att lyfta specifika ämnen på ett tydligare sätt.
 • 100 miljoner användare nyttjar funktionen att följa hashtags. 

WhatsApp

 • Inför en app för småföretagare som skall ge möjlighet att enklare kunna bemöta dina kunder i appen. Man jobbar med att ta fram en funktion som också skall kunna fungera för större företag.

Messenger

 • Även för Messenger arbetar man för ytterligare integration med tredjepart. Senaste tillskottet är en “Customer Chat”-plugin där man via Messenger helt enkelt kan chatta med ett företag direkt på deras hemsida.
 • Messenger växer fort för företag. Antalet bottar har ökat från 100k till 300k sedan förra året och nu skickas 8 miljarder meddelanden mellan användare och företag i jämförelse med förra årets siffra på 2 miljarder.
 • Facebook har tagit fram en översättningsfunktion för Messenger som, när den är påslagen, kommer att översätta alla konversationer till ditt språk. Vilka språk som i nuläget fungerar är oklart.
 • AR får större plats i Messenger och tillsammans med bottar menar Facebook nu att de har funktion för “Conversational VR” vilket de exemplifierar med ett case från Nike där man genom att ange en specifik kod till en Messenger-bot får en AR-replika av en specifik sorts sko som man sedan kan kolla in genom kameran. (Se exempel i film nedan)

VR

 • Sedan förra året har Facebooks VR-satsning nu fått lite mer kött på benen i form av det nya VR-headsetet med namnet Oculus Go som gick till försäljning samma dag som F8-konferensen. Headsetet kostar endast 199 dollar och kräver inga sladdar eller annan teknik vilket gör den relativt unik och framförallt lättillgänglig. Ledorden är “Defy distance” och går helt i linje med Facebooks övergripande strategi att skapa nya sätt för människor att mötas på.
 • Oculus kommer med 3 huvudfunktioner förutom de nuvarande över 1000 appar och spel. Dessa är Oculus Tv, Rooms och Venues.
 • Tv innebär en virtuell tv-soffa där en tv i storlek av en bioduk återskapas och där dina vänner ska kunna ansluta till den virtuella tv-soffan för att dela upplevelsen med dig.
 • Rooms är precis vad det låter som, ett mer öppet rum att möta vänner i för att till exempel spela brädspel.
 • Venues placerar dig i en virtuell arena för att exempelvis kunna se på en baseballmatch eller gå på en standup-klubb. Denna funktion verkar vara knuten till olika avtal och är troligen inte något som kommer till Sverige i första taget.
 • Förutom Oculus Go så har Facebook större visioner för VR i framtiden. Ledorden i framtiden är Create, Capture och Remember och innefattar bl.a 3D-objekt i VR, 3D-foton och teknik för att återskapa miljöer från bilder.

Avslutningsvis så var konferensen varierande i kvalité. I relation till förra året var det intressant att se hur VR utvecklats något enormt och är mer påtagligt än 2017 där det kändes väldigt abstrakt vad de ville uppnå.

Keynotens övergripande teman var helt klart att bemöta de problem Facebook blivit konfronterade med under det senaste året. Samtidigt var de väldigt tydliga med att trycka på hur de bygger för framtiden. “Build” måste ha sagts 50 gånger under de 2 timmarna som föreläsningen pågick. Något som också var återkommande var det stora fokuset på att skapa nya och meningsfulla sätt för människor att mötas på.

För er som inte har tid att titta på hela konferensen så bemöts det mesta av vad som presenterats ovan denna film på ca 15min.

https://www.engadget.com/2018/05/02/watch-facebooks-f8-opening-keynote-in-under-15-minutes/