Olika sorters räckvidd 

I grund och botten syftar räckvidd till hur många som nåtts av materialet som publicerats på din sida. Vill du se hur många som har hittat till din sida är det istället sidvisningar som avses. Pratar vi om räckvidd pratar vi därför alltid om specifika inlägg.

Ett inlägg kan få räckvidd på två sätt, dynamiskt och betalt. Dynamisk räckvidd betyder att en person har sett ett obetalt inlägg från din sida, medan betald räckvidd uppnås om ett sponsrat inlägg från din sida visas för en användare. Om en person nås av ett inlägg både dynamiskt och betalt kommer detta räknas med i båda grupper i statistiken.

Det som gör räckvidd lite mer komplicerat på Facebook är begreppet “inläggsräckvidd”. Denna siffra anger alla som har sett ditt material, vilket betyder att om en enskild individ sett ditt material både dynamiskt och betalt så kommer det att räknas som en person dynamiskt, en person betalt och en person i inläggsräckvidd. Alltså gör inte inläggsräckvidd någon skillnad på hur en person har tagit del av ditt material utan redovisar bara att denna individ sett det. Detta är viktigt att ha med sig för att göra en bedömning av inläggets prestation med avseende på just räckvidd.

Minskad dynamisk räckvidd 

I och med den omdebatterade algoritmändringen Facebook implementerat den senaste tiden har den dynamiska räckvidden minskat kraftigt. Detta är i grund och botten ett resultat av att Facebook inte tjänar pengar på dynamisk räckvidd och därför inte ser något syfte med att bjuda företag på detta mer än nödvändigt. Utöver detta har Facebook också genomfört ytterligare en ändring som gjort att den dynamiska räckvidden minskat.

Den senaste ändringen innebär att dynamiska räckvidden nu mäts på samma sätt som den betalda räckvidden. Detta betyder att dynamisk räckvidd inte räknas förens det att inlägget faktiskt visats på en skärm. Tidigare registrerades dynamisk räckvidd så snart som Facebook placerat ett inlägg i en individs nyhetsflöde, vilket medförde att inlägg kunde få dynamisk räckvidd utan att en enskild person faktiskt haft möjlighet att se det. Detta innebär att den dynamiska räckvidden minskat men att du nu kan titta på och jämföra betald och dynamisk räckvidd med samma förutsättningar.

Vart ser man räckvidden? 

För att se räckvidden på dina inlägg behöver du först och främst vara behörig att hantera din sida  via Facebook business manager. Väl inne på sidan är det under statistik som du hittar all information. Dels kan du se generell räckvidd idag, igår eller under de senaste 7 eller 28 dagarna. Detta under sidsammanfattningen. Mer djuplodande räckviddsstatistik finns under rubriken “räckvidd” och vill du se räckvidden för enskilda inlägg går du in på avsnittet vid namn “inlägg”.

Vill du veta mer om räckvidd, hur du mäter den effektiv och hur du förbättrar den, tveka inte att höra av dig till oss!