Inför 2018 har artificiell intelligens (AI) börjat dyka upp allt oftare. Så även inom SEO. Google håller på att implementera en ny del i sin algoritm som de har valt att kalla Rankbrain. Rankbrain kommer att få allt större betydelse i hur Google väljer att ranka webbplatser.

Vad är Rankbrain?

Rankbrain arbetar med en form av artificiell intelligens som interagerar med sökresultaten. I praktiken håller den koll på hur länge användarna besöker sidan och hur ofta en användare klickar på en länk.

Hur jobbar jag för att dra nytta av rankbrain?

Genom att presentera kvalitativt innehåll, som guider, djupgående artiklar och svar på besökarnas frågor, på din webbplats skapar du ett värde för besökarna. Det finns studier som visar på att sidor som innehåller mycket text rankar högre än sidor med lite innehåll. Förutom att skriva bra och långt innehåll kommer Rankbrain också innebära att du måste skriva bättre meta descriptions. Meta descriptions är texten som syns i sökresultatet på google. Detta kommer innebära att du måste skriva en mer säljande text för att locka in besökare på just din sida och inte dina konkurrenters.

Hur skiljer sig det här från hur vi jobbar med SEO idag?

Rankbrain ger oss en ytterligare dimension av SEO. Google fortsätter att värdesätta off-site faktorer som länkar och hygienfaktorer on-site som bra titlar, korrekt rubriksättning och välskrivna texter. Samtidigt ställs högre krav på innehållet på din sida. Konkret betyder det att en text ska innehålla ordentligt med information om produkten eller ämnet du lyfter. Man kommer att behöva lägga fokus på att få upp click-through raten från sökresultatet till sin webbplats och se till att besökarna stannar kvar på webbplatsen för att de finner den intressant.

Precis som med all digital marknadsföring så är tekniskt kunnande en förutsättning men det räcker inte hela vägen. Ditt innehåll kommer fortsatt vara minst lika viktigt!