I slutet av förra veckan kom nyheten om att flera stora svenska bolag hoppat på röstassistent-trenden som ett resultat av att Google Assistent lanserats på svenska. Tjänster som denna har funnits i flera år på den amerikanska marknaden och både Google, Amazon och Apple har teknik som understödjer den. Med hjälp av de smarta högtalarna Google Home, Amazon Echo och Apples Homepod och tillhörande programvara kan du som konsument prata med högtalaren, likt iPhoneanvändare länge kunnat göra med Siri i sin telefon, för att ta reda på saker, beställa varor eller interagera med företag.

I Sverige har bolag som Ica, Postnord och SJ lanserat tjänster genom Google Assistent och tjänster som dessa har stor potential att växa. Lagom till 2020 spås 50% av alla sökningar på internet att vara gjorda med röstsök. En stor anledning till den förväntade tillväxten är att röstsök är ungefär 3,7 gånger snabbare än att skriva sin sökning, vilket också är en stor anledning till att personer använder det. I en undersökning om trender inom röstsök uppgav 85% att de använder det för att det går snabbt.

Givet att detta nya sätt att söka information på växer och att det ändrar människors beteenden kommer röstsök att innebära nya utmaningar för dig och ditt SEO-arbete. Genom röstsök söker vi på nya sätt, vid nya tillfällen och på nya saker. Nedan följer ett par initiala åtgärdspunkter för att göra dig bättre rustad inför denna växande förändring.

Gällande sökord rekommenderas att använda mer talspråk. Vi kommer att tala på samma sätt när vi röstsöker som när vi talar som vanligt och mer formella ordval, som är vanliga i skrift, kommer att minska vid röstsökningar. Detsamma gäller längre ord. När vi söker med rösten blir vi mindre precisa i våra sökningar och sökorden vi använder blir därmed längre. Vidare kommer frågeord att bli allt viktigare att använda sig av när man optimerar för röstsök. Människor ställer längre frågor när det gör sina röstsökningar till skillnad från den mer statiska sökning som görs via text.

När det kommer till att optimera ditt innehåll för att bättre passa de som röstsöker så har det visat sig att Googles medelsvarslängd på röstsök är 29 ord. Därmed bör du författa svar på relevanta frågor för din sida med max 30 ord. För att undvika en uppsjö av bloggposter på 30 ord så bör du ta fram en FAQ sida som optimerats för röstsök och besvarar dina mest relevanta frågor på under 30 ord. Precis som för sökordsoptimeringen bör du också använda mer talspråk i ditt innehåll för att närma dig det språk som de som röstsöker använder.

För mer information om hur du kan förbättra ditt SEO-arbete kan du följa vår blogg, läsa vårt nyhetsbrev eller ta kontakt med oss på Social Media Lab.