Ett företag som gjort detta är Clique Media Group som med sin digitala publikation “Obsessee” endast sprider sitt innehåll över 10 sociala nätverk. Hemsidan använder de endast för att länka vidare till de plattformar där innehållet faktiskt publiceras. Syftet är att nå målgruppen, kvinnor mellan 13-22 även kallat generation Z, på de plattformar de faktiskt använder.

I relation till detta ser vi också hur de social medierna bäddar för denna kommande trend i och med att erbjuda mer direkt försäljning inbyggt i sina nätverk. Facebook har rena försäljningsannonser och har nyligen implementerat det för Instagram och även Snapchat har på senare tid tagit fram annonsformat som uppmanar till försäljning.

Facebook har också  implementerat en butiksstruktur som du kan läsa om här. Och när betalning blir möjlig världen över genom denna, för tillfället bara tillgängligt i USA, behöver det inte längre finnas anledning för alla företag att sköta sin digitala försäljning via egna kanaler.

Stora aktörer som IKEA och H&M har sådana volymer av konverteringar och produkter att det inte kommer vara möjligt eller ekonomiskt försvarbart att gå genom Facebook. Men för mindre aktörer med ett litet antal produkter kan möjligheten att sköta hela affären i sociala medier vara lockande.

Sköter man redan merparten av sin kommunikation i sociala medier så finns det ju ingen anledning till varför man inte också skulle börja sälja sina produkter där. Förutom kostnaden att implementera betalsystem så kan man också kapa kostnader för att bygga och underhålla en hemsida. Utan att tappa kontakten med kunderna.

Denna möjliga framtid är självklart långt bort men även generation Z skall växa upp och om de redan nu konsumerar media genom sociala medier varför skulle de inte också handla där. Hur det än blir kommer det bli intressant att följa de sociala mediernas väg mot att bli fullgoda plattformar för användarbasen att bedriva sin e-handel på.