Senast i augusti kunde vi läsa om hur Facebook kopierade Snapchats “My Stories” genom att skapa en snarlik funktion för sitt Instagram kallad “Instagram Stories”. En funktion där användarna kan ladda upp material som syns under endast ett dygn för att sedan försvinna. Denna typ av försvinnande material i sociala medier kallas “disposable media”.

Trenden med disposable media startade med Instagram där användarna började dokumentera vad som händer just nu och inte vad som hänt eller var på väg att hända. En klassisk lunchbild har lite relevans efter det att händelsen inträffat, varför skulle någon bry sig om vad ens kompis åt igår? Fenomenet utvecklades sedan av Snapchat där materialet, efter att de visats, per automatik försvann. Till skillnad från Instagram, där materialet ofta lika snabbt blev orelevant men ändå sparats.

Nu har alltså Facebook också börjat att implementera  disposable media-funktioner i sin messenger-app. Dels genom att ta vidare stories-funktionen till messenger men också genom att lägga till “camera effect”. Genom vilket du kan addera grafik och filter till dina bilder. Något som populariserats av just Snapchat.

Samtidigt som Facebook ohämmat snor från Snapchat så ser vi också hur de går till motangrepp. Detta genom att slå mot en av Facebooks största intäktsströmmar, appinstallations-annonser. Annonser som uppmanar till att ladda ned en specifik app. Perfekt anpassat för sociala medier, då närmare 80% av alla besök i sociala medier sker via mobila enheter. Denna annonstyp står för 17% av Facebooks annonsintäkter och Snapchat vill självklart ha en del av kakan.

Att det pågår ett krig om användarnas gunst i sociala medier är uppenbart, men vad är resultatet för de man faktiskt försöker locka med sina funktioner? Vi användare står nu i ett läge där vi har flera alternativ för att publicera vår disposable media. Genom My stories på snapchat, Instagram Stories eller i Facebook Stories. För att inte tala om Whatsapps stories och Twitters Periscope som också, bland andra, konkurrerar om användarnas sug efter disposable media-funktioner.

Vem vinner då? För vi kommer inte gärna producera samma material och posta i tre eller fler olika flöden samtidigt. Självklart har folk sina egna preferenser att utgå ifrån i första läget. Snapchat, Facebook och Instagram har också alla sina fördelar i slaget om disposable media. Snapchat var först och har en yngre publik som är vana att använda funktionen, Facebook är störst men med en äldre publik och Instagram ligger någonstans i mitten både gällande storlek och ålder på användarna.

Personligen föredrar vi Instagram. För företag är den enhetliga paketeringen med möjlighet att publicera bilder som både ligger kvar på den egna sidan och visas i följarnas flöde den bästa. Detta kombinerat med en bra funktion för disposable media gör Instagram överlägset ur företagssynpunkt. På snapchat kommer materialet automatiskt att försvinna och i Facebook sköts disposable-funktionen på messenger medans det bestående materialet ligger på sidan.

Med Instagram har du en bättre möjlighet att att utnyttja disposable media i ditt arbete. Man kan få till fina synergier i sin kommunikation genom att exempelvis publicera en bild från en reklamfilmsinspelning som användare direkt kan fördjupa sig i genom stories. För att sedan återkoppla med en färdig kampanjfilm när arbetet är klart och allt paketeras snyggt i användarnas flöde så länge de följer dig.

Vilken plattform som vinner kampen om disposable media-användarna återstår att se. Kanske vinner snapchat på att man var först och har en användarbas som alla är införstådda i konceptet. Kanske krossar Facebook allt motstånd med hjälp av sin överlägsna användarbas och ekonomiska muskler, eller så kommer en ny aktör in med den perfekta lösningen som återigen ritar om landskapet för sociala medier. Det skall bli spännande att följa!