Först och främst skall vi komma ihåg en sak. Facebook är ett socialt medie med fokus på interaktion mellan människor. Därför är alla ändringar som fokuserar på detta, meningsfullt utbyte på individnivå, något positivt för användarna. Denna ändring syftar till att stärka användarupplevelsen och därmed trovärdigheten. Vilket i sin tur kommer innebära att de företag som fortsatt når fram på Facebook kommer att framstå som mer trovärdiga. I allt detta finns det vinnare och förlorare.

För dig som privatperson kommer ändringarna antagligen uppfattas som positiva. Framförallt eftersom vi kommer att nås av mer material från människor i vår närhet och mindre clickbait från mer eller mindre seriösa aktörer. Antagligen är vi många som känt att något gått förlorat på Facebook när våra vänners uppdateringar drunknat i en uppsjö av roliga klipp och bilder där man skall “Tagga @A så är hen skyldig dig en pizza och 1 miljon kronor”. Vilket för oss in på vilka som är de stora förlorarna på denna ändring, nämligen clickbait-användarna. Vare sig dessa är tidningar, företag eller obskyra Facebookgrupper som “The typical jag” eller “LADbibel”.

Facebook måste som alla företag se över sin affär och vad de tjänar pengar på är annonser. All typ av clickbait bygger på att få viral spridning och därigenom undvika att faktiskt behöva betala, eller engagera med relevant material, för sin spridning. Genom att uppmana till att tagga vänner eller dela material så får du spridning utan att betala för det. Detta är något Facebook till varje pris vill undvika. Exempelvis är detta något som länge varit en del av deras regler för företag och medier.

Enkelt sett kan man säga att ett av de tre sätten att nå spridning på Facebook kommer att strypas. Clickbait-spridning försvinner och kvar står engagerande innehåll och annonsering. Seriösa företag som idag jobbar aktivt och strategiskt med sin Facebooknärvaro är alltså inte de som kommer drabbas!

Något som faktiskt påverkade alla företag var när Facebook drog ned Facebooksidors räckvidd till den egna följarskaran från cirka 20% till 5%. De som ”överlevde” den uppdateringen kommer också att överleva denna. Då som nu är det viktigaste relevant och innehållsrikt content. Vi tjatar om det hela tiden och det finns en god anledning till varför.

För företag som annonserar ska ändringen av nyhetsflödet inte innebära några direkta förändringar, enligt Facebooks egen utsago. Däremot kan naturligtvis kostnaden för annonsering bli högre, eftersom det i slutändan är en auktion och vissa företag kanske inte längre kommer nå önskvärda resultat på organiskt vis som en följd av uppdateringen. Samtidigt som detta skulle kunna balanseras ut av en utveckling i antalet användare och tid som spenderas på plattformen

TIPS

Med bakgrund av vår syn på hur Facebooks nyhetsflöde nu kommer att ändras kommer här fyra handfasta tips på hur ditt företag kan tänka för att fortsätta nå goda resultat med er Facebooknärvaro.

 Innehåll: Skapa innehåll som berör, engagerar och är relevant för mottagaren. Fokus kommer nu att i än högre grad att vara att ge dina följare möjlighet till interaktion med varandra. Får ni inte till det själva, anlita någon som kan hjälpa er!

 Mottagaren/målgruppen: Definiera vilka ni vill prata med och vilka ni faktiskt idag når ut till. Utnyttja alla verktyg som finns för detta. Facebook Audience Insights är ett exempel.

Tajming: Gör läxan! Vilka dagar, tider, typ av innehåll, målgruppsinställningar är det som fungerar bäst för er? Utgå från detta när ni tar fram ert innehåll.

Frekvens: Less is more! Det finns inte en gyllene regel för vilket antal inlägg som är bäst. Se till att det ni faktiskt tar fram är bra. Om det resulterar i att ni gör två inlägg om dagen eller två i veckan spelar inte lika stor roll!