Vi har tidigare gått igenom hur mobilen kom att förändra våra användarbeteenden på nätet och inte minst hur vi söker efter information. Företag har vid det här laget redan förstått att de måste lägga stor vikt vid att anpassa sitt budskap efter målgrupp och kanal. Nu när marknadsförare äntligen börjar känna sig varma i kläderna menar Google dock att identifiera sin målgrupp demografiskt, geografiskt och efter intressen är sekundärt och att det nu snarare bör vara primärt att veta när du bäst når din målgrupp, “timing is everything”.

Marknadsförare ska således inte bara ha rätt budskap på rätt plattform utan även vid rätt tidpunkt. Sökjätten tycker nämligen att vikten av timing i dagsläget får för lite utrymme i företags marknadsföringsstrategi.

Signaler, sekvens och hastighet

Hur ska du då veta när individer som faller inom din målgrupp är aktiva, mottagliga för eller i behov av din information? Google anser att det är tre parametrar som du bör utgå från; signals, sequences och speed. Detta bygger på tidigare framgångsrika case där företagen nått framgång genom att använda sig av rätt teknik samt rätt analysverktyg och data för att ha möjlighet att skapa sig förståelse och hitta timingen för deras budskap. De olika parametrarna hänger ihop och är beroende av varandra för att timingen ska bli perfekt.

Genom att förstå dina konsumenters avsikter och de signaler som de skickar ut genom sitt användarbeteende kan du skapa dig insyn i när personer inom din målgrupp är som mest mottagliga för ditt budskap. Sekvens handlar i sin tur om att agera på och plocka upp de signaler som konsumenterna sänder ut och då leverera ett skräddarsytt meddelande för respektive konsument. Det är avgörande i vilken hastighet detta görs, för ju snabbare som företagen agerar och skickar ut sitt skräddarsydda meddelande desto effektivare blir deras kommunikation och marknadsföring. Enligt Google spelar samtliga parametrar in för att uppnå deras definition av begreppet “timing”.

Remarketing

Att använda sig av remarketing är inget nytt i sig men när Google lanserade detta för ungefär 8 år sedan sparkades nya dörrar upp för marknadsförare världen över. Här gavs man helt enkelt en möjlighet att skicka sitt budskap mot målgruppen när de besökte andra relevanta sidor eller vid tidpunkter då konsumenterna troligtvis var i störst behov av produkten eller tjänsten. Det är en bra tjänst att använda om du vill anpassa ditt budskap efter tidpunkten i kundresan eller livet när du vill nå en enskild konsument. Trots att det finns mycket kvar att lära när det kommer till remarketing och att skicka skräddarsydda och relevanta meddelanden till den enskilde konsumenten kan det alltså vara en bra idé att ge just timing ett större utrymme i din framtida marknadsföringsstrategi.

Ta del av hela undersökningen för att lära dig mer om hur marknadsförare lär sig att ta kontroll över begreppen signals, sequences och speed här.