Nyheten om förändringarna kommer ursprungligen från ett inlägg på Facebook av grundaren Mark Zuckerberg själv. Inlägget börjar med följande citat “One of our big focus areas for 2018 is making sure the time we all spend on Facebook is time well spent.” och fortsätter sedan förklara hur detta skall ske.

Zuckerberg menar att användarna tycker att inläggen från företag och framförallt media har konkurrerat ut inläggen från deras familj och vänner, vilket är ett resultat av att antalet poster från just media och företag är större än antalet poster från vänner och familj. Detta har gjort att Facebooks viktigaste funktion, att hjälpa människor komma i kontakt med varandra, hamnat vid sidan av.

Detta beslut baseras också på forskning som gör gällande att när vi använder sociala medier för att knyta an till personer vi bryr oss om, så är det bra för vårt välbefinnande. Medan att passivt läsa artiklar och konsumera rörligt material kan ha en motsatt effekt.

Zuckerberg säger därför att han nu ändrar Facebooks fokus från att hjälpa dig hitta relevant innehåll till att se till att du är delaktig i fler meningsfulla interaktioner med andra människor. Den första förändringen i detta kommer att synas i nyhetsflödet i form av fler inlägg från dina närmaste. De publika inläggen från företag och medier kommer att bedömas på samma grund som de från privatpersoner, alltså skall även det innehållet uppmuntra till meningsfull interaktion mellan människor!

Facebook har också publicerat en film baserad på det Zuckerberg säger som du kan se här!

Även fast detta kan ha kommit som en chock för många, framförallt om man väljer att förhålla sig till mediernas retorik, är detta något Facebook öppet arbetat med sedan 2016. Då sa Facebook “The goal of News Feed is to show people the stories that are most relevant to them. Today, we’re announcing an update to News Feed that helps you see more posts from your friends and family.”  

Sedan dess har en rad pressmeddelanden på ämnet dykt upp i “Facebook newsroom”. Bland annat har det släppts information om vad man gör för att minska spridning från aktörer som länkar till hemsidor av låg kvalité, som jobbar med clickbait-rubriker och så sent som i december gjorde man nedslag mot all form av “baiting” vilket innefattar alla former av inlägg som uppmanar till att rösta,  dela, kommentera, tagga eller likea, utan att det faktiskt bidrar med något.

Alla dessa artiklar avslutas i regel med hur man skall göra för att inte bli drabbad av de nya restriktionerna. Generellt går Facebook på linjen att det inte kommer att påverka så speciellt mycket om du inte gör exakt det som ändringarna ämnar att stävja. Men i och med att Facebook under de senaste 18 månaderna rullat ut en hel drös mindre ändringar så är det i slutändan så att de nu har ritat om landskapet för hur företag och medier kan sprida sitt material på plattformen.

Förutom att följa de enskilda direktiv som finns kopplade till varje ändring så vinner man mycket på att ta del av och följa Facebooks publiceringsregler. Dessa består av 3 principer:

Princip 1: Personer på Facebook värdesätter innehåll som är meningsfullt och informativt.

Princip 2: Personer på Facebook värdesätter korrekt, autentiskt innehåll.

Princip 3: Personer på Facebook värdesätter standarder för säkert och respektfullt uppträdande.

Det går att läsa mer utförligt om principerna här!

I slutändan så gäller det att från och med nu följa Mark Zuckerbergs ord “At its best, Facebook has always been about personal connections. By focusing on bringing people closer together — whether it’s with family and friends, or around important moments in the world — we can help make sure that Facebook is time well spent.”